V
VEO
11 Mar 19 2:55 PM

VEO CAPSULES #18

ബോറിക് ആസിഡ്

@ പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്
@ കണ്ണ് ശുചീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്
@ കാരംസ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൌഡർ

Replies to this post

V
VEO

VEO CAPSULES #17

1
V
VEO

https://entri.me/posts/14602-veo-capsules-16-7

1
V
VEO

Athe

0