M
Molu
10 May 19

ഒരാൾ ഒരു രൂപയ്ക്കു 36 ഓറഞ്ച് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്കു 4% നഷ്ടം ഉണ്ടായി. എങ്കിൽ ഒരു രൂപയ്ക്കു എത്ര ഓറഞ്ച് വിറ്റാൽ ആണ് അയാൾക്കു 8% ലാഭം കിട്ടുന്നെ ?

Replies to this post

H
Hirosh
3
S
Shibin

SI selection process enganya

0