A
Arifa
30 Jun 18 1:38 PM

July 7th ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന Junior laboratory assistant exam ന്റെ സിലബസ്ൽ MLT യും കാണുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ടു വിന് MLT പഠിക്കാത്തവർ എക്സാം എഴുതാൻ അർഹരാണോ? പോസ്റ്റ്ലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ?

Replies to this post